درباره ما

درباره ضایعات موسوی

ضایعات موسوی با خریدن کاغذ، کتاب و مجلات باطله از شما و سپس بازیافت آن ها تا حدودی از قطع درختان جلوگیری می کند و در مصرف کاغذ نیز صرفه جویی می شود. بازیافت کاغذ مزایای بسیار زیادی از جمله محافظت از زمین دارد. شما می توانید برای فروش کاغذهای باطله خود به کیلوگرم یا حتی گرم با شماره داخل سایت تماس حاصل کرده یا به صفحه تماس با ما مراجعه کنید.

آدرس یک: شهرک صنعتی خاوران

آدرس دوم: خیابان رجایی خیابان صنعت

WhatsApp Image 2022-06-16 at 2.51.44 PM(2)